Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız:

 

Tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri daha iyi bir yaşam için keşfedip, daima yenilikçi, lider bir gıda firması olma vizyonuna bağlı olarak,

Çevreye duyarlı, ileri teknoloji ve hijyenik koşullarda Kalite ve Gıda Güvenliği sistemlerini uygulayarak,

Kalite ve Gıda Güvenliği gerekliliklerine dair sürekli gelişimi sağlamak için hedefler belirleyip, takibini yaparak,

İş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile birlikte, özenle seçilmiş, güvenilir girdileri kullanarak,

Malzeme kabulünden, satış noktasına kadar olan tüm süreçlerde gıda savunması ve riskleri değerlendirip, önleyici tedbirlerin alınması, erişilebilirliğin sınırlandırılması, zafiyetin en aza indirilmesini sağlayarak,

Ürün/Marka bütünlüğünü ve müşteri gerekliliklerini gözeterek,

İç ve dış pazardaki rekabet ortamında, ürünlerimizin uygun fiyatlı, kolay ulaşılabilir, kaliteli, güvenli ve zamanında karşılanabilir olmasını sağlayarak,

Tedarikçilerimizden tüketicilerimize kadar olan tüm süreçlerimizi sürekli gözden geçirerek,

Global kalite ve gıda güvenliği standartlarına ve yasal gerekliliklere uygun,

Çalışanların memnuniyet ve bağlılığını arttırmayı hedefleyerek, tüm çalışanların desteği ve katılımı ile,

Çalışanları, gıda güvenliği kuralları ve faaliyetlerini anlamak ve yönetmek için uygun bir şekilde eğiterek,

Çalışanları ve tedarikçileri ile birlikte sürdürülebilirlik sosyal sorumluluğunun bilincinde,

Tüm kişilere, kuruluşlara, dil, din, ırk, cinsiyet, kültür, görüş ayrımı gözetmeksizin, iç ve dış iletişimde etik ilkeler çerçevesinde eşit mesafede durarak,

Kaliteli, lezzetli ve güvenilir ürünler sunmayı taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Haşim Hoşafçı